Børsen-blogger på afveje – når fakta manipuleres

May 21, 2015

Off Road Adventure Traffic Sign

 

Annette Franck, ledelsesblogger i Børsen, påstår, at en ny omfattende undersøgelse udfordrer det hun kalder en myte – at arbejdsglæde giver god performance. Den eneste, der synes udfordret her er imidlertid Annette Franck og hendes blog-indlæg.

Vi kan jo starte med hendes påstand om, at arbejdsglæde er en myte. Lad os lige opfriske, at en myte er en opdigtet fortælling. Nu ved jeg ikke hvilket mørkt Fear-Management-årti Franck lever i, men at arbejdsglæde medfører øget performance er ikke længere en opdigtet fortælling, men et veldokumenteret faktum.

Men udover denne skæve præmis for hendes indlæg, så kører det helt af sporet da hun blander æbler og pærer godt sammen til en gang misvisende misk-mask for at underbygge hendes påstand. Hun påstår, at myten om, “at hvis vi er glade og tilfredse, så arbejder vi godt og skaber resultater” bliver punkteret med en ny undersøgelse lavet af to forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med Lederne.

Men det de to forskere rent faktisk har undersøgt er hvilken effekt ledelsesstil og ledelsesværktøjer har på performance. IKKE om der er en sammenhæng mellem performance og arbejdsglæde, om performance giver arbejdsglæde eller arbejdsglæde giver performance.

For at understøtte hendes påstand citerer Franck en af forskerne bag undersøgelsen. Jeg ved ikke hvor hendes citat stammer fra, og undres over forfatterens modstridende udtalelse i selve undersøgelsen  –  her er bare to eksempler ud af mange:

”I et fremtidsmæssigt perspektiv gælder det desuden, at bæredygtig økonomisk performance kræver motiverede og tilfredse medarbejdere”.

”Virksomheder, der er opmærksomme på, at der skal være balance i familielivet og arbejdslivet og i øvrigt satser på godt arbejdsmiljø, performer bedre på alle parametre”

Undersøgelsen har mange interessante konklusioner om betydningen af ledelsesstil og ledelsesværktøjer for performance – da det jo netop er det, forskerne har undersøgt. F.or eksempel hvordan dialogbaseret ledelse påvirker performance sammenlignet med regelbaseret ledelse. Og hvordan ledelsesværktøjer som fx resultatløn, lederudvikling og balance mellem familie og arbejdsliv påvirker performance.

Undersøgelsen viser her utvetydigt, at investering i god ledelse, ledelsesudvikling og ledelsesevaluering har markant stor effekt på en virksomheds bundlinje og medarbejdernes tilfredshed. Den viser som sagt også, at der er meget stor sammenhæng mellem balance mellem familieliv og arbejdsliv og god performance. Derudover viser den også , at virksomheder med dialogbaseret ledelse klarer sig bedre på både de hårde og bløde performanceparametre end dem med regelbaseret ledelse. For nu bare at tage et par få af konklusionerne.

Det eneste jeg ikke har kunne finde i undersøgelsen, er nogen som helst omtale eller dokumentation af, at arbejdsglæde ikke giver performance. Eller at den såkaldte ’myte’ om arbejdsglæde bliver udfordret. Tværtimod. Måske har Franck set noget, jeg ikke har set, måske er hun ude i et ærinde eller måske har hun bare slet ikke læst rapporten. Men dokumentation for hendes påstand har hun i hvert fald ikke. Og hendes indlæg er også i direkte modsætning til hvad  Vibeke Skytte, der er direktør for Lederne skriver om undersøgelsen her.

Og grunden til, at det betyder noget hvad Franck skriver er, at der stadig er store udfordringer med dårlig ledelse, trivsel, stress og dårlig kulturer i organisationer. Og fokus på god ledelse og arbejdsglæde – hvordan du nu vil vælge at definere den, hvilket er et emne for sig – har et kæmpe potentiale til at løse de problemer samtidig med at det øger performance. Så når Franck slår om sig med udokumenterede påstande i en national avis, så er det ødelæggende både for oplysningsniveauet og organisationsudviklingen i virksomhederne.

Læs selv undersøgelsen og blive klogere.

Share This